Bedrijfsgegevens:
Machinaal Timmerbedrijf van der Linden bv
Edisonweg 7
5466 AR Veghel
KvK Oost-Brabant 16070352
mail info@vdlindenveghel.nl

Bedrijfsomschrijving:

Machinaal Timmerbedrijf voor het produceren van houten kozijnen, ramen en trappen voor zowel de zakelijke als particulieren markt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam
Email
Plaats
Telefoonnummer
Curriculum Vitae
Motivatiebrief

Bovenstaande persoonsgegeven zijn noodzakelijk om onze diensten aan te kunnen bieden.

Met welk doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Machinaal Timmerfabriek Van der Linden) bij betrokken is.

Wie ontvangt u persoonsgegevens:

Kantoorpersoneel van de desbetreffende afdeling zal u gegevens discreet behandelen en verwerken. Tevens komen u gegevens op de server waar de website bij gehost is, de website is voorzien van ssl-certificaat dus volledig beveiligd.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Hierin maken we onderscheid tussen opdrachten in offerte stadium en opdrachten in uitvoering. Persoonsgegevens op basis van offerte stadium worden niet langer dan 1 kalenderjaar bewaard, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren. Persoonsgegevens van opdrachten in uitvoering worden 10 jaar bewaard.

Gegevens t.b.v. sollicitaties worden gedurende de sollicitatieprocedure bewaard.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u vragen heeft over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken of over welke persoonsgegevens wij beschikken, kunt u contact opnemen met ons via info@vdlindenveghel.nl. Tevens bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen we door middel van een SSL-certificaat op de website en persoonlijk beveiligde software te gebruiken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vdlindenveghel.nl.

Welke Cookies gebruiken wij?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enkel functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.